Leerproblemen

Heeft je kind ondanks zijn of haar hoogbegaafdheid hardnekkige pro-blemen met lezen, spellen of reke-nen? Dyslexie en dyscalculie komen ook voor onder hoogbegaafde kin-deren. Alleen is het bij hen moei-lijker te herkennen. Zo halen ze minder vaak écht lage scores, zodat de leerkracht niet meteen aan een leerstoornis denkt.


Hoogbegaafde leerlingen met dys-lexie of dyscalculie doen het vaak net te goed om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. Toch kunnen zij behoorlijk last hebben van hun leerproblemen. Ze kunnen denken op een heel hoog niveau, maar door hun stoornis lukt het hen niet goed dit te laten zien. Dat is ontzettend frustrerend. Andersom is het ook mogelijk dat men lange tijd niet door heeft dat het kind hoogbegaafd is, omdat hij door zijn leerstoornis gemiddeld of benedengemiddeld presteert.


Omdat er bij hoogbegaafde kinderen veel oorzaken kunnen zijn van zwakke prestaties (zoals onderpresteren, angst, onoplettendheid), is een onderzoek naar een leerstoornis bij Pluspunt vaak procesdiagnostiek. Dit wil zeggen dat je kind soms eerst een bijspijkertraining krijgt, in de hoop de achterstand in te halen. Daarbij is ook aandacht voor de emotionele kant. Als je kind door deze training met sprongen vooruit gaat, is er geen sprake van een leerstoornis. Je kind wordt dan 'op niveau' gebracht, waarna het zaak is op school voldoende uitdaging te gaan bieden om te voorkomen dat het kind opnieuw gede-motiveerd raakt. Als je kind door de training niet of nauwelijks vooruitgaat, wordt een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie gedaan. Een bijspijker-training vooraf is niet nodig als je kind op school al structureel extra hulp heeft gehad, of als hij of zij al enige jaren op de middelbare school zit.


Een onderzoek naar dyslexie bestaat uit:


  • Analyse schooldossier
  • Intelligentieonderzoek (IQ-test, indien niet eerder gedaan)
  • Onderzoek lezen en spellen
  • Onderzoek dyslexie-indicatoren
  • Sociaal-emotioneel onderzoek


Een onderzoek naar dyscalculie bestaat uit:


  • Analyse schooldossier
  • Intelligentieonderzoek (IQ-test, indien niet eerder gedaan)
  • Onderzoek geautomatiseerd en inzichtelijk rekenen
  • Onderzoek indicatoren dyscalculie
  • Sociaal-emotioneel onderzoek


Voorafgaand aan een (proces)onderzoek wordt altijd een intakegesprek gehouden. Na afloop volgt een rapportagegesprek en krijg je een verslag met de bevindingen en adviezen mee naar huis. Bij aanwezigheid van een leer-stoornis krijgt je kind ook een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring.


Let op: het onderzoek wordt niet vergoed. Heeft je kind wél drie maal achter elkaar een E-score gehaald voor lezen of spellen of rekenen? En is er geen sprake van sociaal-emotionele problemen of bijvoorbeeld ADHD? Kies dan voor een traject in de vergoede zorg.


Zie voor meer algemene informatie over onderzoek het kopje 'Onderzoek'.
Wat heb je aan een onderzoek naar een leerstoornis bij je kind?Je kind heeft hier heel veel aan! Hij of zij leert dat hij niet dom of lui is, dat het niet zijn schuld is. Je kind krijgt een dyslexieverklaring, waarmee hij meer tijd krijgt voor toetsen en hij gebruik mag maken van hulpmiddelen. Het effect van de stoornis op de prestaties wordt hierdoor weggenomen: je kind kan eindelijk laten zien wat hij écht kan. Je kind komt beter in zijn vel te zitten, waardoor ook gedragsproblemen kunnen afnemen. Ook als er geen sprake is van een leerstoornis, krijg je tips over de juiste begeleiding van je kind.
Wat is dyslexie?Dyslexie is een  onverwacht, hardnekkig probleem met het snel en nauwkeurig leren lezen en/of spellen. Het is onverwacht, omdat het kind voldoende intelligent is,  goed kan horen en zien, en voldoende onderwijs heeft gehad om te kunnen leren lezen. Het is hardnekkig, omdat extra instructie en oefening op school nauwelijks effect hebben. Daarnaast heeft een kind met dyslexie een zwakke benoemsnelheid, fonologische vaardigheid en/of klank-tekenkoppeling.
Wat is dyscalculie?Dyscalculie is een onverwacht, hardnekkig probleem met het snel en nauwkeurig leren rekenen. Het ontstaat terwijl het kind intelligent genoeg is en kwalitatief goed onderwijs krijgt. Ook met extra oefening komt de auto-matisering niet tot stand: 3 + 2 is elke keer weer een volledig nieuwe, onbekende som en het kind weet niet goed wat die cijfers eigenlijk vertegen-woordigen.
PraktijkvoorbeeldMara is intelligent, maar heeft onoverkomelijke problemen met rekenen. In groep 7 loopt ze enorm achter op klasgenoten. Uit onderzoek bij Pluspunt blijkt dat Mara geen idee heeft wat ze met rekenen eigenlijk aan het doen is. Zelfs de allereenvoudigste sommetjes stellen haar voor grote raadsels. Dan blijkt waarom: de rekenvoorwaarden zijn überhaupt niet aanwezig. Mara kan tellen, maar daarmee is het ook wel gezegd. Ze begrijpt niet dat getallen voor hoeveelheden staan en ziet dus ook niet dat het ene getal groter is dan het andere. Mara's strategie op school blijkt altijd te zijn geweest: afkijken of zomaar wat invullen. Ze kan niet rekenen.


Mara krijgt een dyscalculieverklaring, waardoor ze meer tijd krijgt voor werkjes en ze een kaart met tafelsommen en een rekenmachine mag gebruiken. Daarnaast volgt ze een training bij Pluspunt.  Er wordt helemaal bij het begin begonnen, met snoepjes. Heel langzaam kruipt Mara vooruit, maar bij de Citotoets blijkt dan toch het resultaat: ze kan toch nog naar de havo! En, nog belangrijker, ze kan zichzelf voortaan redden in de maatschappij.

Onderzoek naar de aanwezigheid van dyslexie of dyscalculie

Voor wie?Je wilt dat je kind gelukkig is, met plezier naar school gaat en passende prestaties behaalt.Mijn dochter heeft meer moeite met technisch lezen dan verwacht.Mijn zoon heeft de spellingsregels niet geautomatiseerd.Mijn dochter rekent nog op haar vingers en maakt veel fouten.Mijn zoon maakt veel fouten met spelling en hij kent de tafels niet. Automatiseren is niet zijn ding. Ik weet niet of dit komt doordat hij er geen zin in heeft, of doordat hij het niet kán.Ik vraag me al jaren af of mijn dochter dyslexie heeft, maar de school zegt dat ze daar te hoge scores voor haalt.


Reacties cliëntenBedankt! Het was een verhelderend onderzoek.

Moeder 15-jarige jongenBedankt voor het snelle verslag! Fijn te weten dat dit allemaal ruim in orde is. 

Moeder 11-jarig meisjeNogmaals bedankt voor je prettige, warme, aangename gesprekken die je J. hebt geboden. Daardoor heeft ze zichzelf kunnen laten zien en hebben we nu adequate testuitslagen waarmee we verder kunnen.

Moeder 11-jarig meisjeHartelijk dank voor het onderzoek en de rapportage van F.! We zijn onder de indruk van het rapport en de conclusies. Echt knap hoe je een en ander verwoordt! 

Ouders 15-jarig meisje