Begeleiding

Pluspunt kent verschillende trainingen, van psycho-educatie voor ouders, tot bijspijker-trainingen en sociale vaardig-heidstrainingen voor kinderen.


Onder de verschillende koppen in het menu (hoogbegaafdheid, autisme, ADHD, faalangst, leerproblemen) vind je de specifieke trainingen voor elk gebied.


Hieronder vind je meer algemene informatie over begeleiding bij Pluspunt.

Mogelijkheden voor begeleiding

                                                                          Als je denkt dat een training of

                                                                          behandeling goed zal zijn voor je

                                                                          kind, is de eerste stap de aanmelding.

                                                                          Dit kan telefonisch of per e-mail. 

                                                                          Beschrijf in je e-mail waar je kind

                                                                          tegenaan loopt. De orthopedagoge

                                                                          bespreekt kort de reden van

aanmelding met je en beoordeelt of je bij Pluspunt op de juiste plaats bent. Is dit het geval, dan wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.


Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk. Bij voorkeur kom je samen met je echtgeno(o)t(e). Als je kind twaalf jaar of ouder is mag hij of zij ook mee. Is je kind jonger, dan hoeft hij of zij niet aanwezig te zijn bij het intakegesprek. Als je kind zestien jaar of ouder is, mag hij of zij ook alleen komen, maar bij voorkeur komen jullie gezamenlijk. Je hebt het gesprek met de orthopedagoge die je kind uiteindelijk ook zal begeleiden. De ontwikkeling van je kind wordt uitgebreid besproken en er wordt gekeken waar je kind op dit moment tegenaan loopt. In overleg met jou wordt bekeken welke vorm van begeleiding bij je kind past. Denk voorafgaand aan het gesprek nog even terug aan de eerste levensjaren van je kind. Hoe oud was hij bijvoorbeeld toen hij ging lopen en praten? Hoe was hij of zij als baby en als peuter? Wanneer is het probleem begonnen? Naar het gesprek kun je eventueel schoolrapporten en mogelijke verslagen van eerder onderzoek meenemen.


Als wordt besloten dat een training of behandeling zinvol is, wordt aan het einde van het intakegesprek een afspraak gemaakt voor een eerste sessie. De sessies worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland, maar je kind kan hiervoor eventueel ook vrij krijgen van school.

Tijdens de begeleiding


Zo'n eerste sessie is altijd spannend. De ervaring leert echter dat de meeste kinderen al snel op hun gemak zijn. De eerste sessie bestaat vooral uit uitleg, elkaar wat beter leren kennen en eventueel het invullen van een vragenlijst. Ook als ouder moet je mogelijk enkele vragenlijsten invullen om een nog objectiever beeld te scheppen van de situatie vóór de behandeling. Je kunt in de wachtruimte plaatsnemen en je de volgende sessies verdiepen in een tijdschrift of in je werk, of een bezoekje brengen aan het nabijgelegen overdekte winkel-centrum, waar zich zowel de bekende winkelketens als ver-schillende eetgelegenheden bevin-den.

Na de begeleiding


Na de laatste sessie vullen je kind en jij opnieuw enkele vragenlijsten in om de vooruitgang objectief te kunnen meten. Veel ouders zien na enkele bijeenkomsten al verschil. Dit is afhankelijk van de aard van de problematiek en van je kind als individu in zijn omgeving. Betrok-kenheid van ouders en leer-krachten leidt altijd tot betere resultaten.

In een evaluatiegesprek wordt met je besproken in hoeverre je kind vooruit is gegaan en of verdere begeleiding wenselijk is of je kind het verder zelf kan. Ook wordt bekeken wat je kunt doen in geval van een terugval.

Heb je later nog vragen dan kun je altijd contact opnemen.


Voorafgaand aan de begeleiding


Reacties ClientenHij is hier echt op zijn plek.

Moeder 5-jarige jongenDit is de enige plek waar hij lachend vandaan komt.

Moeder 8-jarige jongenJa, het gaat veel beter. Het heeft echt geholpen.

14-jarig meisjeHet gaat opeens heel goed met hem. Thuis en ook op school. Voor het eerst was het tienminutengesprek maar heel kort: hij gedraagt zich sociaal en de juf is tevreden over hem.

Vader 6-jarige jongenDit is tenminste niet zo iemand als mevrouw X. Jessica begrijpt het gewoon, dat merk je aan alles.

14-jarige jongen tegen zijn moederMama, ook al is het misschien niet meer nodig, mag ik hier nog vaker naartoe?

7-jarige jongenHij zei: 'Dit is tenminste iemand die me echt snapt, dat voel ik aan alles.' We zijn nu al verder dan ik had durven hopen. Je kan toveren. Echt!

Moeder 12-jarige jongenHet gaat zo goed met haar, echt super om te zien hoe ze gegroeid is!

Moeder 12-jarig meisjeDank je wel, Jessica. We zijn je heel dankbaar!

Moeder 16-jarige jongen

Voor wie?Je wilt dat je kind weer gelukkig wordt en plezier krijgt in het naar school gaan.Mijn dochter is bang voor toetsen.


Je kind is bang voor nieuwe opdrachten, moeilijk werk maakt zij liever niet, daar wordt ze onzeker van. Je kind treuzelt met het gewone werk of gaat heel vaak naar de wc om de extra opgaven te ontlopen. Je vraagt je af of moeilijker werk dan wel zo'n goed idee is. Je zoon slaat dicht bij toetsen. Door de spanning weet hij opeens niets meer, terwijl je zeker weet dat hij de stof kent.Mijn zoon zit niet lekker in zijn vel. Mijn dochter heeft problemen met leeftijdgenootjes.


Je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Misschien heeft hij veel huil- of driftbuien, trekt hij zich terug of zegt hij dat hij ongelukkig is. Je weet niet precies waar dat door komt. Misschien wordt je dochter gepest op school of klaagt je zoon dat zijn klasgenoten zijn grapjes en spelletjes nooit begrijpen. Je wilt graag dat je kind weer gelukkig wordt en op een leuke wijze kan omgaan met leeftijdgenoten.