Hoogbegaafdheid

Mogelijkheden voor begeleiding van je hoogbegaafde kind

Een hoogbegaafd kind kan in zijn ontwikkeling tegen verschillende moeilijkheden aanlopen. Misschien vindt hij moeilijk aansluiting bij leeftijdgenoten, durft hij niet te laten zien wat hij kan, of heeft hij nooit leren leren. Dit kan leiden tot pesten, onzekerheid en demotivatie, wat de schoolse ontwikkeling flink in de weg kan staan. Bij Pluspunt zijn er verschillende mogelijkheden voor de begeleiding van je hoogbegaafde kind.
Psycho-educatie


Psycho-educatie is er voor de ouders, maar ook voor het kind zelf. In een bijeenkomst van een uur wordt de ouders uitgelegd wat hoogbegaafdheid is, welke invloed het heeft op de ontwikkeling van een kind en hoe thuis en op school het beste met het hoogbegaafde kind kan worden omgegaan. Het kind zelf leert in drie bijeenkomsten wat hij 'heeft', hoe het komt dat hij zich soms anders voelt of verveelt op school en hoe hij ermee kan omgaan.Leerstrategietraining


Moet je kind straks naar de middelbare school, of zit hij al op de middelbare school, maar heeft hij nooit echt geleerd hoe hij moet leren? Ging het altijd vanzelf omdat het zo gemakkelijk was? Bij de leerstrategietraining leert je kind in zes bijeenkomsten hoe hij het studeren kan aanpakken. Er worden verschillende strategieën aangereikt, waardoor het kind leert hoofd- en bijzaken te onderscheiden en lappen tekst of juist rijtjes woor-den snel en gemakkelijk te onthouden.Onderpresteren? Ik ben er klaar mee!


Is je kind in een hardnekkige spiraal van onderpresteren terecht gekomen? Kán hij het wel, maar lúkt het hem toch niet te presteren op school? Dan is Pluspunts training voor onderpresteerders wellicht wat je zoekt. In drie oudersessies, drie schoolsessies (waarbij ouder en kind aanwezig zijn) en twintig kindsessies, wordt je kind er weer bovenop geholpen. Het overwinnen van onderpresteren is een lange en intensieve weg, maar ook jouw kind kan zijn motivatie hervinden.Sociale vaardigheidstraining


Is je kind sociaal gezien wat zwak óf juist zo sterk dat hij het leed van zijn hele omgeving op zich neemt? Vindt hij door zijn hoogbegaafdheid geen aansluiting bij leeftijdgenoten? In de sociale vaardigheidstraining wordt geleerd hoe je geaccepteerd wordt en anderen respecteert, hoe je vrienden maakt en ze behoudt en hoe je omgaat met pestkoppen. De training bestaat voor kinderen tot zeven jaar uit acht bijeenkomsten. Voor kinderen van acht tot twaalf jaar bestaat deze uit twaalf bijeenkomsten.Traumaverwerking na pesten


Werd je kind gepest en heeft hij hier nog last van nu het pesten voorbij is? Dan is hij waarschijnlijk gebaat bij begeleiding bij het verwerken van het trauma. In gemiddeld vijf sessies vertelt je kind zijn verhaal en zet hij (of de therapeut) het op papier. Heftige en soms warrige herinneringen worden geordend en hanteerbaar gemaakt. Onjuiste gedachten die je kind over zichzelf heeft opgedaan ('niemand vindt mij leuk, ze willen toch  niet met me spelen'), worden aangepast of vervangen door positieve gedachten. Uiteindelijk heeft je kind zijn verhaal op papier - een blik op het verleden én op de toekomst -  en kan hij het laten lezen aan de mensen die belangrijk voor hem zijn.

PraktijkvoorbeeldBas vindt zichzelf raar. Hij weet zeker dat er iets mis met hem is, want hij is duidelijk anders dan andere kinderen en zij vinden hem niet leuk. Uit het intelligentieonderzoek blijkt dat Bas zeer hoogbegaafd is. Hij krijgt psycho-educatie en leert wat hoogbegaafdheid inhoudt en wat het met zich meebrengt. 'O,' zucht hij opgelucht.  'Ik ben dus toch niet gek.'Roel zit in 3 gymnasium en is helemaal vastgelopen. Hij hanteert dezelfde strategie als altijd: alles uit zijn hoofd leren. Maar de laatste tijd leidt dat niet meer tot dezelfde resultaten als vroeger. Roel heeft geen idee waarom en denkt dat 3 gym te moeilijk voor hem is. Met een leerstrategietraining leert hij andere, snellere, effec-tievere methoden om te leren. Zijn cijfers en zijn zelfvertrouwen gaan met sprongen vooruit.

Photo on VisualHunt